Joseph Phelps Insignia

0₫

Mô tả

THÔNG TIN

Loại vang: Vang đỏ
Vùng nho: Napa Valley
Xuất xứ: Vang Mỹ
Giống nho: Cabernet Sauvignon, Blend
Nhà làm vang: Joseph Phelps
Niên vụ: 2011
Phân hạng: N/A
Điểm: D95
Đóng chai: Nút bấc

Bình luận

Sản phẩm khác