KẸP NẮP CHAI

Một dụng cụ tưởng chừng mong manh nhất nhưng lại là chú lính tiên phong cho các bước khui rượu. Kẹp nắp chai sẽ giúp chúng ta mở được nắp kẽm bọc trên cùng của nút bấc rượu vang. Khi mở được nút kẽm này thì các bước sau mới được tiến hành dễ dàng.