CẦN GẠT THUẬN TIỆN

Sẽ là một thiếu sót cực-lỳ-lớn nếu thiếu đi items này. Với thiết kế cần gạt thuận tiện và độc đáo, cần gạt này sẽ được đặt lên nút và cổ chai sau khi chai đã được bóc đi lớp giấy bọc ở cổ chai. Sử dụng 1 tay giữ chặt đáy chai và 1 tay kéo cần gạt lên rồi hạ xuống.