NGHỆ THUẬT TIẾP RƯỢU

Uống rượu vang mà muốn thưởng thức cho đến nơi đến chốn, cũng cần theo một vài nghi thức. Mới nghe thì có vẻ cầu kỳ, hơi khăn, nhưng nếu chúng ta xem việc uống rượu là một nghệ thuật sống, giống như người Nhật nâng việc uống trà của họ lên Trà Đạo với tất cả những lễ nghi trang trọng, ta sẽ thấy đó chỉ là chuyện tự nhiên, làm tăng thêm phần thú vị.
Khi uống rượu trong gia đình hay với bạn bè thân trong một buổi picnic, ta uống cách nào cũng được. Nhưng ở hầu hết các trường hợp khác có tính cách trang trọng hơn, ta nên nắm vững những nghi thức trong việc tiếp rượu hoặc gọi rượu để hành xử cho đúng cách.

Nếu ta gọi rượu vang trong một tiệm ăn, tất cả những nghi thức cần thiết sẽ do Sommelier (người tiếp rượu) đảm trách, nhưng ta cũng cần phải biết yêu cầu, hay đáp ứng những hành động của người đó. Khi ta đứng ra tổ chức một bữa tiệc có rượu vang để thiết đãi bạn bè, khách khứa tại tư gia, ta sẽ phải tự mình làm tất cả những nghi thức cần thiết.

Thực ra cũng chỉ có mấy điều cơ bản cần phải ghi nhớ thôi. Nhưng nếu làm sai trật, việc uống rượu đáng lẽ là một hành vi thanh lịch, sẽ trở thành thô kệch, quê mùa.